Правилник на конкурса за наградите за разследваща журналистика на името на Радостина Константинова

Статут на наградите на фондация „Радостина Константинова” за разследваща журналистика и ред за определянето им

 

1. Статут

1.1. Фондация „Радостина Константинова” връчва ежегодно на 11 май (или на близка дата, ако 11 май е неработен ден) награди за разследваща журналистика – една голяма награда и две поощрителни награди.

1.2. Целта на годишните награди е да се отличат и поощрят авторите на обществено значими разследвания, разпространени в българските печатни и електронни медии.

1.3. Журналистическите разследвания трябва да са разпространени между 1 април на предходната година и 30 март на годината, в която се връчват наградите.

1.4. Журналистическите материали трябва да са с ясно оповестен автор към момента на разпространяването им. Не се допускат до разглеждане материали, разпространени единствено чрез социалните мрежи.

1.5. Материалите трябва да съдържат оригинално журналистическо проучване, а не разследване, предоставено на медията от правозащитните или други органи.

1.6. Журналистическото разследване трябва да разкрива значим проблем, който засяга широк кръг граждани, престъпление или друго правонарушение, злоупотреба с власт или други действия, накърняващи обществените интереси. Тезата на автора трябва да е обоснована и доказана.

 

2. Номиниране на журналистическите материали

2.1. В началото на всяка календарна година управителният съвет на фондация „Радостина Константинова” информира медиите, че започва процедурата за номиниране на журналистическите материали.

2.2. Номинации могат да правят физически и юридически лица, както и самите автори на журналистическите разследвания.

2.3. Процедурата по номинирането продължава до 20 април.

 

3. Избор на жури

3.1. Най-късно до 28 февруари управителният съвет на фондацията избира жури в състав от най-малко 9-има членове и определя неговия председател.

3.2. За членове на журито се избират журналисти, медийни експерти и други професионалисти в сферата на журналистиката, масовите комуникации, пиара и образованието по журналистика с опит и доказан обществен авторитет. Съставът на журито се обявява на сайта на фондацията.

 

4. Ред за определяне на наградите

4.1. Председателят на управителния съвет на фондацията свиква първото заседание на журито.

4.2. Журито разглежда предложените журналистически материали и излъчва носителите на наградите.

4.3. Заседанията на журито са редовни, ако на тях присъстват поне 5-има от 9-имата членове.

4.4. Решенията се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите. Членовете на журито, които не могат да присъстват на заседанията, могат да изразяват мнения и да участват в избора по електронен път.

4.5. На първото свое заседание след приключване на процедурата по номинирането журито решава кои журналистически материали отговарят на статута на наградата и се допускат до разглеждане.

4.6. Всеки член на журито оценява всеки допуснат журналистически материал с точки от една до десет. Оценката за всяко журналистическо разследване представлява сбор от точките, дадени от всеки член на журито.

4.7. Голямата награда получава разследването, събрало най-голям брой точки, но не по-малко от две трети от максималния брой възможни точки.

4.8. Журито може да присъди и не повече от две поощрителни награди на разследвания, събрали не по-малко от половината от максималния брой възможни точки.

4.9. Журито определя отличените автори и разследвания най-късно до 8 май.

4.10. Председателят на журито уведомява управителния съвет на фондацията и му представя протокол от заседанието, на което е взето решението.

4.11. Наградите се връчват на официална церемония, а информация за наградените автори и разследвания се публикува на сайта на фондацията и се предоставя на медиите за публикуване.

Споделете